Κανόνες συμπεριφοράς στο σχολείο


ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ TΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
 • Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να σέβονται και να τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος, ιδίως την ώρα έναρξης των μαθημάτων και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης. Η παρουσία τους στη πρωινή συγκέντρωση και στις εορταστικές εκδηλώσεις είναι υποχρεωτική.
 • Σε περίπτωση μη εγκαίρου προσέλευσης την πρώτη ώρα, οι μαθητές προσέρχονται στο γραφείο, αναφέρουν την αιτία της καθυστέρησης, την οποία οφείλει να επιβεβαιώνει ο κηδεμόνας, και, εφόσον η αργοπορία τους θεωρηθεί δικαιολογημένη, λαμβάνουν άδεια εισόδου στην τάξη.
 • Κανένας μαθητής δεν φεύγει από το σχολείο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Η αναίτια απουσία από διδακτική ώρα αποτελεί παράπτωμα και ελέγχεται πειθαρχικά από τη Διευθύντρια τού Σχολείου, σύμφωνα με τις αποφάσεις τού Συλλόγου των διδασκόντων για το θέμα αυτό.
 • Οι μαθητές οφείλουν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και να μην παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση. Οφείλουν να φέρουν μαζί τους τα βιβλία τους και ότι χρειάζεται για τη σχολική εργασία τους.
 • Σε περίπτωση αλλαγής αίθουσας για τη διδασκαλία ορισμένων μαθημάτων, οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα χωρίς αργοπορία. Πρέπει επίσης να αποφεύγονται θορυβώδεις και ενοχλητικές εκδηλώσεις στους διαδρόμους τού σχολείου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.
 • Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο και να διατηρούν το ήπιο σχολικό κλίμα. Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον και, τα περιουσιακά στοιχεία τού σχολείου είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών. Γι' αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και τους τοίχους και να μην προκαλούν φθορές στα θρανία, το εποπτικό υλικό κ.ά. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά. Παράλληλα οι γονείς του οφείλουν να αποκαταστήσουν τη ζημιά. Ιδιαιτέρως οι μαθητές με την ευθύνη των Πενταμελών Μαθητικών Συμβουλίων οφείλουν να φροντίζουν για την τάξη και την καλαισθησία των σχολικών αιθουσών, γιατί είναι ο ιδιαίτερος χώρος τους, όπου παραμένουν και εργάζονται πολλές ώρες. Οι βοηθητικοί χώροι (τουαλέτες) πρέπει επίσης να διατηρούνται για λόγους υγείας καθαροί.
 • Δεν επιτρέπεται στη τάξη η κατανάλωση αναψυκτικών, καφέδων και οποιουδήποτε είδος φαγητού. Επιτρέπεται μόνο νερό. Οι μαθητές που καταναλώνουν τα παραπάνω είδη στη τάξη θα αντιμετωπίζουν κυρώσεις.
 • Στα εργαστήρια οι μαθητές πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές και να τηρούν με σχολαστικότητα τις οδηγίες τού διδάσκοντος και τους κανόνες ασφαλείας τού εργαστηρίου.
 • Οι μαθητές παροτρύνονται να κάνουν χρήση της Βιβλιοθήκης του Σχολείου για να εξοικειώνονται με το βιβλίο, να βοηθούνται στη σύνθεση-σύνταξη εργασιών και στη σταδιακή εισαγωγή τους στη διαδικασία της έρευνας. Στον χώρο της βιβλιοθήκης οι μαθητές οφείλουν να συμπεριφέρονται σύμφωνα με τους κανόνες λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Επιστρέφουν εγκαίρως τα βιβλία που δανείζονται.
 • Στη διάρκεια του διαλείμματος οι μαθητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών.
 • Οι μαθητές υποχρεούνται να επιδίδουν οπωσδήποτε στους γονείς τους τις γραπτές ανακοινώσεις που τους απευθύνει το σχολείο προς ενημέρωση τους.
 • Έντονα συνιστάται στους μαθητές να μην έχουν μαζί τους στο σχολείο είδη αξίας ή χρήματα.
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • Η συμπεριφορά των μαθητών προς το διδακτικό προσωπικό, τους συμμαθητές τους καθώς και προς όλα τα πρόσωπα που βοηθούν το έργο τού σχολείου (επιστάτης, καθαρίστριες) πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια. Με τη συμπεριφορά τους, η οποία πρέπει να είναι θετική προς όλους τους συνανθρώπους και προς τον περιβάλλοντα χώρο, οι μαθητές δείχνουν την κοινωνική τους αγωγή. Η απρεπής συμπεριφορά του μαθητή, η χειροδικία, η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες προς άλλους μαθητές, καθώς και οι απρεπείς εκφράσεις ελέγχονται αυστηρά, θεωρούνται σοβαρά παραπτώματα και αντιμετωπίζονται αναλόγως και κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια του σχολείου ή το Σύλλογο των διδασκόντων σύμφωνα με την εκπαιδευτική νομοθεσία.
 • Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη συμπεριφορά των μαθητών στα διαλείμματα για λόγους πρόληψης ατυχημάτων. Οι μαθητές υποχρεούνται να κινούνται στους χώρους που τους έχουν υποδειχθεί. Αυτό είναι επιβεβλημένο όχι μόνο για λόγους καλής λειτουργίας τού σχολείου, αλλά κυρίως για λόγους ασφαλείας των παιδιών.
 • Στις σχολικές εκδηλώσεις και κατά τις εξόδους από το Σχολείο, οι μαθητές πρέπει να υπακούουν στους συνοδούς εκπαιδευτικούς και να συμπεριφέρονται με ευγένεια και ευπρέπεια. Η εν γένει συμπεριφορά τους πρέπει να τιμά τους ίδιους, την οικογένεια τους και το σχολείο. Σε περίπτωση που ένας μαθητής επιδεικνύει συμπεριφορά που παραβαίνει τις αρχές του σχολείου και τις υποδείξεις των συνοδών καθηγητών, τότε τού επιβάλλονται πειθαρχικές κυρώσεις ανάλογες της σοβαρότητας του παραπτώματος.
  Η προσοχή και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών τού σχολείου επιβάλλεται και για λόγους ασφαλείας των μαθητών.
 • Σε περίπτωση που ο καθηγητής απομακρύνει το μαθητή από την αίθουσα με την ποινή της ωριαίας αποβολής, ο μαθητής είναι υποχρεωμένος να αποχωρήσει άμεσα από τη τάξη χωρίς να βρεθεί σε κανενός είδους αντιπαράθεση με τον καθηγητή, ακόμα κι αν θεωρεί ότι αδικήθηκε από αυτόν. Στη συνέχεια ο μαθητής πηγαίνει στο γραφείο της Διευθύντριας και αναφέρει το περιστατικό, καθώς και τη δική του θέση για αυτό και όποια ένσταση έχει για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε από τον καθηγητή. Σύμφωνα με το νόμο, η απουσία από την ωριαία απομάκρυνση δεν καταχωρείται αν δεν έχει καταγραφεί στο βιβλίο ποινών και το ποινολόγιο της βάσης δεδομένων του σχολείου μας.